Kolejka 4
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-11-27 20:00:00 PAKA Team JKG Partner Poznan Old School 0 - 10 12 - 30
2023-11-27 19:00:00 JKG Partner Poznan Blue Express I 9 - 1 27 - 12
2023-11-27 19:00:00 Buenavistni KS Polonia Orły Gniezno 0 - 10 4 - 30

Kolejka 3
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-11-13 19:30:00 Partner Poznan PAKA Team 8 - 2 25 - 15
2023-11-13 18:30:00 Buenavistni KS Polonia Mustangi Konin 0 - 10 5 - 30
2023-12-01 19:00:00 Orły Gniezno JKG Partner Poznan 6 - 4 23 - 14

Kolejka 2
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-10-30 20:00:00 PAKA Team JKG Partner Poznan 2 - 8 9 - 27
2023-11-08 19:00:00 Mustangi Konin Orły Gniezno 4 - 6 13 - 24
2023-10-30 19:30:00 JKG Partner Poznan Old School Buenavistni KS Polonia 10 - 0 30 - 10
2023-11-13 18:00:00 Partner Poznan Blue Express I 7 - 3 24 - 15

Kolejka 1
data Gospodarze Goście sety legi zobacz
2023-10-02 19:00:00 Blue Express I Orły Gniezno 2 - 8 11 - 26
2023-10-16 19:30:00 Buenavistni KS Polonia PAKA Team 0 - 10 3 - 30
2023-10-16 19:00:00 JKG Partner Poznan Partner Poznan 6 - 4 21 - 18